Juffrou Marelize Swanepoel

Hoe eet jy die Afrikaanse olifant? 

Welkom by die realisering van 'n droom!

Laaste keer opgedateer op 22 Februarie 2018

Afrikaanse Taalraad - Kokertoekennings 2017 te Zevenwacht, Kuilsrivier  Foto galery

Graag wil ek dankie sê vir elkeen se ondersteuning hierdie jaar.  Julle sal nie glo hoe lekker dit vir my is om te weet en te hoor hoe baie hierdie webwerf julle help nie.  Daar is ondersteuners se ver as Namibië.  Dit was 'n groot verrassing toe Ria Olivier, van die Afrikaanse Taalraad, my verlede week gekontak het met goeie nuus.  Ek het 'n nominasie ontvang om 'n erepenning (Kokertoekenning) by die Afrikaanse Taalraad te ontvang vir die werk wat ek in en vir Afrikaans doen.  Ek het 17 November 2017 die voorreg om na Kuilsrivier te vlieg om die Afrikaanse Taalraad Kokerfunksie by te woon.  Ek kan nie wag om soveel moontlik foto's te neem en dit met julle te deel nie.  Dit maak nie saak wie my nomineer het nie, uit die diepte van my hart - Baie dankie!

Die Desembervakansie gaan 'n besige tyd wees vir my webwerf en julle kan 'n paar nuwe hulpbronne verwag.

Groete

Juffrou Marelize Swanepoel

Soos belowe is daar nou 'n prezi-skakel waar die aanlynweergawes gedownload kan word.  Hierdie prezi's kan met die grootste liefde in die klaskamer aangewend

word.  Stelselmatig sal meer prezi's geplaas word.

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Nuwe Trappe van vergelyking Prezi pdf
Die prezi kan op http://prezi.com/u8djebonmroj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share geview word.

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_unknown

Downloadable prezi
Ek hoop regtig dat julle hierdie prezi sal kan aftrek van my webwerf af. Indien wel, sal my ander prezi's ook beskikbaar wees.
Nuwe trappe van vergelyking prezi-windows.exe (31.39MB)

Waarom Sv1TOMPv2 en Sv1TOMPv2I nie?

Ek het in 2005 vir die eerste keer Beryl Lutrin se STOMPI ontdek.  Dit was asof 'n nuwe wêreld vir my oopgegaan het.  Weet julle dat STOMPI my gehelp het om universiteit-sintaksis beter te verstaan?  Hierdie Engelse kortpad vir Afrikaanse sintaksis het my 'n beter EAT-onderwyser gemaak.  Oor die jare het ek so rondgespeel met STOMPI dat hierdie kortpad se toepassing al hoe meer uitgebrei het. 

Sv1TOMPv2I se toepassing het nie net by woordorde gebly nie.  So het ek begin rondspeel en die volgende toepassings gevind: 

Sv1TOMPv2I en woordorde

Sv1TOMPv2I en Lydende en bedrywende vorm [ O v1 (T + W) deur S P v2 I]

Sv1TOMPv2I en Direkte en indirekte rede

Sv1TOMPv2I en Ontkennings- / negatiewe vorm

Sv1TOMPv2I en voegwoorde

Sv1TOMPv2I en Tye

Tydens my BA (HON) in Afrikaanse Taalkunde het ek Beryl Lutrin se Sv1TOMPv2I begin bevraagteken.   Sv1TOMPv2I word in Lutrin se gids  gebruik om woordorde in enkelvoudige sinskonstruksies te verduidelik.  Daar word nie prontuit genoem dat STOMPI die enkelvoudige sinskonstruksie se woordorde uitbeeld nie, dit is 'n afleiding wat baie onderwysers maak.  Ongelukkig is dit waar die probleem vir my ingetree het:  die infinitief.  Die infinitief kan nie as deel van die enkelvoudige sin gesien word nie. 

Wat is die definisie van 'n enkelvoudige sin? 

Die enkelvoudige sin het altyd net EEN GESEGDE.  Daar word slegs EEN ding GEDOEN.  Onthou dat die hulpwerkwoord en die werkwoord SAAM die GESEGDE vorm.  Kyk na die volgende sin as voorbeeld:

                                   S        v1      T              O                   M            P                 v2                       I

Die meisie / het / gister / haar skoolklere / vinnig / in haar kas / opgehang / om haar ma se reëls te volg.

Die sin het al Lutrin se dele:  (S)ubject; (v)erb 1; (T)ime; (O)bject; (M)anner; (P)lace; (v)erb 1; (I)nfinitive.

Daar word TWEE goed GEDOEN in bogenoemde sin:  "het ... opgehang" en "om ... reëls te volg".
'n Enkelvoudige sin het altyd net EEN GESEGDE en die sin bevat TWEE GESEGDES.

Kom ek probeer dit op 'n eenvoudige wyse verduidelik:

Die Infinitief werk soos 'n voegwoord; daarom het die infinitief sy eie werkwoord.  Binne die opset van 'n sin, verskaf die infinitief addisionele inligting.  Hierdie addisionele inligting kom in die vorm van 'n rede:  "Hoekom het die meisie haar skoolklere opgehang?"  = om haar ma se reëls te volg.  Op skoolvlak is daar slegs drie bywoorde:  tyd, wyse en plek.  Die infinitief is nie opgemaak uit 'n bywoord nie.  Die infinitiefsin kan 'n selfstandige naamwoord, byvoeglike naamwoord, werkwoord, ens. bevat. 

Sv1TOMPv2

Dit is om die rede waarom STOMP eerder as STOMPI sin maak.  Wanneer die infinitief op skool getoets word, word dit slegs gebruik om te toets of leerders weet dat die "nie" tydens 'n ontkennende sin NA die infinitief geplaas moet word.  Dit is 'n onnodige komplikasie wat gebruik word om leerders te probeer uitvang. 

STOMPI moet vervang word met STOMP sodat die infinitief op sy eie met leerders behandel kan word.  Die infinitief, op sy eie, is 'n baie fassinerende gedeelte van sintaksis om te leer ken.

 8 Augustus 2017

gallery/data-9d13fb03c44ec57f0812580cd19f8a5e

Hierdie webblad is vir Afrikaanse onnies wat gratis hulp nodig het.  Elke dokument wat jy hier aflaai sal jou nie 'n sent kos nie.  Varsity studente wat tutor sal die webblad ook baie nuttig vind. 

Die enigste manier om die Afrikaanse olifant te eet, is om dit happie vir happie te doen!

Afrikaans, as vak, is aansienlik makliker as wat tans die gevoel in ons skole is.  Afrikaans en Wiskunde het eintlik baie ingemeen.  Beide werk met formules.  Hierdie formules dien as die sleutel om Afrikaans in die klaskamer te ontsluit.  Hierdie formules is wat my metodiek uniek maak. 

Tree op as gasheerskool, nooi jou mede-Afrikaansonnies in jou distrik en leer hoe om die

Afrikaanse olifant te eet.

Juffrou Marelize Swanepoel is beskikbaar vir werkswinkelbesprekings vir 2017.  Al my werkswinkels se inhoud is van toepassing op onnies wat graad 4 - 12

Aanbiedings en werkswinkels waarby ek betrokke is:

There are currently no entries.

Vir meer inligting:  

Werkswinkelnotas: