Ontdek

Juffrou Marelize Swanepoel

Hoe eet jy die Afrikaanse olifant? 

Voorblaaie en boekafdelings

Graad 8 (HT en EAT) Jaarbeplanning, assesseringsplanne en letterkunde beplanning:

Formele assesseringsplan vir Graad 8 HT en EAT en Letterkunde

Kwartaal 1 Onderrigplan EAT
Ek het hierdie onderrigplan in 2016 opgestel vir my Graad 8 EAT-leerders. Julle is welkom om daarvan gebruik te maak.

Kwartaal 2 Onderrigplan EAT
Ek het hierdie onderrigplan in 2016 opgestel vir my Graad 8 EAT-leerders. Julle is welkom om daarvan gebruik te maak.

Kwartaal 1 Onderrigplan HT
Ek het hierdie onderrigplan in 2016 opgestel vir my Graad 8 HT-leerders. Julle is welkom om daarvan gebruik te maak.

Kwartaal 2 Onderrigplan HT
Ek het hierdie onderrigplan in 2016 opgestel vir my Graad 8 EAT-leerders. Julle is welkom om daarvan gebruik te maak.

Voorbeeld doeleindes

Plakkate vir jou klaskamer

A4 PDF plakkate vir jou klaskamer
Pdf A4 plakkate vir klaskamer.zip (3.21MB)

Skryf plakkate vir jou klaskamer
Verhalende en beskrywende opstel beplanning
beplanning.zip (1.07MB)

Plakkate vir jou klaskamer
Verkleinwoorde, STOMPI toepassing, meervoude, Verhalende opstel beplanning.
Plakkate.zip (11.59MB)

Plakkate vir jou klaskamer
trappe van vergelyking
trappe.zip (360.59KB)

gallery/scale
gallery/scale1
gallery/scale3
gallery/scale4
gallery/scale5
gallery/scale6

Tekste wat vir begripstoetse gebruik kan word

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

20 jaar later: Profiel oor Nadine
Teks vir begripstoets

Buigsame werkplek al gewilder
Teks vir begripstoets

Jeugwerkloosheid 'n tydbom
Teks vir begripstoets

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Kaapstad stel aksieplan vir vloede bekend
Teks vir begripstoets
Kaapstad stel aksieplan vir vloede bekend.pdf (1.22MB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Oor elke woord besin in die geduldige speurverhaal
Teks vir begripstoets
Oor elke woord besin in die geduldi

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

So lyk moedersdag se vergete en donker geskiedenis
Teks vir begripstoets
So lyk moedersdag se vergete en donker geskiedenis.pdf (830.1KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Sowat 2 000 deksels gebuit
Teks vir begripstoets
Sowat 2 000 deksels gebuit.pdf (804.07KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Weg stories voorblad
Teks vir begripstoets
Weg Stories voorblad.pdf (502.26KB)

P