Ontdek

Juffrou Marelize Swanepoel

Hoe eet jy die Afrikaanse olifant? 

Voorblaaie en boekafdelings

Graad 8 (HT en EAT) Jaarbeplanning, assesseringsplanne en letterkunde beplanning:

Formele assesseringsplan vir Graad 8 HT en EAT en Letterkunde

Kwartaal 1 Onderrigplan EAT
Ek het hierdie onderrigplan in 2016 opgestel vir my Graad 8 EAT-leerders. Julle is welkom om daarvan gebruik te maak.

Kwartaal 2 Onderrigplan EAT
Ek het hierdie onderrigplan in 2016 opgestel vir my Graad 8 EAT-leerders. Julle is welkom om daarvan gebruik te maak.

Kwartaal 1 Onderrigplan HT
Ek het hierdie onderrigplan in 2016 opgestel vir my Graad 8 HT-leerders. Julle is welkom om daarvan gebruik te maak.

Kwartaal 2 Onderrigplan HT
Ek het hierdie onderrigplan in 2016 opgestel vir my Graad 8 EAT-leerders. Julle is welkom om daarvan gebruik te maak.

Plakkate vir jou klaskamer

STOMPI-plakkate

gallery/stompi plakkate.zip
 

Trappe van vergelyking- plakkate

gallery/trappe van vergelyking plakkate.zip

Versameling van plakkate

gallery/allerlei plakkate.zip

gallery/scale
gallery/scale1
gallery/scale3
gallery/scale4
gallery/scale5
gallery/scale6

Tekste wat vir begripstoetse gebruik kan word