Taal

Juffrou Marelize Swanepoel

Hoe eet jy die Afrikaanse olifant? 

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_ppt

Lydende en bedrywende vorm
Uitdeelstuk om Lydende vorm makliker te verduidelik. EAT-metode
Lydende en Bedrywende vorm 2018.pptx (1.34MB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Lydende vorm vouboekie
Taalkunde opsomming
Lydende vorm.pdf (672.44KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_unknown

Meervoude reëls (ooreenstemmende reëls saam gegroepeer)
MEERVOUDE.pptx (936.75KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Meervoude - Handgeskrewe vokaal/konsonant-opdeling
Basiese meervoude housies.pdf (697.51KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_ppt

Geillustreerde Meervoude boekie
Basiese meervoude reëls storie.

Meervoude My Eerste Afrikaanse Taalhandboekie aangepaste weergawe.ppt (3.03MB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Meervoude vouboekie - uitgebreide weergawe
Taalkunde opsomming
Meervoude.pdf (592.02KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Meervoude: Drie vokaalgroepe - Vouboekie
Meervoude - Drie vokaalgroepe.pdf (177.41KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_ppt

Verkleinwoorde reëls (ooreenstemmende reëls saam gegroepeer)
Verkleinwoorde 2018.pptx (478.55KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Verkleinwoorde vouboekie
Taalkunde opsommings
Verkleinwoorde.pdf (459.81KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Voegwoorde - Vouboekie

Voegwoorde.pdf (201.66KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_unknown
gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Voegwoorde uitdeelstuk vir EAT

Voegwoorde uitdeelstuk vir EAT.pdf (272.67KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf
gallery/_cdp_a-Drie_vingers_-_Drie_voegwoordgroepe

Drie vingers - Drie voegwoordgroepe

'n Metode om voegwoordgroepe te verduidelik. Dit help ook met die plasing van die werkwoorde.
Drie vingers - Drie voegwoordgroepe.jpg (84.65KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf
gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_unknown

studienotas.docx (220.66KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

Inleiding tot STOMPI
Uitdeelstuk wat saam met PPT gebruik word.
NB Inleiding tot Sv1TOMPv2I.pdf (914.3KB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_unknown
gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

TYE-tabel vir EAT leerders
Tye-reëls saamgevat in 'n tabel.


Tye - engels.pdf (103.45KB)

Tye notas.docx (6.09MB)

gallery/cm4all.com.widgets.DownloadWidget-mime_pdf

TYE-tabel vir HT leerders
Tye-reëls saamgevat in 'n tabel.
Tye - Afrikaans.pdf (90.88KB)

Sintaksis metodiek verduidelikings

afrikaans new language notes.pdf (8.01MB

Is Sv1TOMPv2 regtig so belangrik?
Pdf-weergawe van prezi
Is Sv1TOMPv2 regtig so belangrik.pdf (17.98MB)

Woordorde
PPT vir EAT leerders om die sinskonstruksie van Afrikaans beter te verstaan.

My nuwe STOMPI boek - Engelse weergawe.pptx (700.39KB)

TUIS  |  Taal  |  Letterkunde  |  Skryf  |  Kontak my