Deur Marelize Swanepoel

Ek onderrig Afrikaans eerste addisionele taal (EAT), wat beteken dat my wenke meer van toepassing sal wees op EAT-leerders (die destydse “tweedetaalleerders”), maar dit is ook relevant vir huistaalleerders.

Hier volg ’n paar wenke vir ouers oor huiswerkhulp:

 1. Die belangrikste: Laat jou kind toe om self die huiswerk te doen. Moenie dit vir hulle doen nie, anders kan hulle nie die inhoud gebruik nie.
 2. Maak seker jy as ouer verstaan op watter manier die onderwyser dié betrokke werk aan jou kind verduidelik het.
 3. Hersien eers die reël. Laat jou kind die metode wat die onderwyser gebruik het aan jou verduidelik. Hieruit sal jy klaar agterkom of jou kind die werk verstaan of nie.
 4. As die kind nie die werk verstaan nie, probeer dit op ’n ander manier verduidelik.
 5. As jy as ouer self met die vak sukkel, kontak die onderwyser om jou raad te gee.

Daar is verskillende wenke om leerders met verskillende afdelings van huiswerk te help. Hierdie week fokus ons op die begripstoets, en volgende week op skryfwerk (die ou “stelwerk”).

Help so met die begripstoets (ook leesbegrip genoem)

Laat jou kind eers die hele leesstuk lees, dan die vrae, en dan weer die leesstuk. As die kind glad nie verstaan waaroor die leesstuk gaan nie, laat hom/haar eers die vrae lees.

 • Kyk of jy die sleutelwoord in die vraag kan raaksien en soek die woord in die teks.
 • Wanneer jy die antwoord kry, gebruik ’n glimpen (highlighter) en merk die sleutelwoord. Skryf die vraagnommer bo die gedeelte neer. Herhaal met elke vraag.
 • Wanneer die leerder by vraag 5 kom, besef hulle gewoonlik die vrae word chronologies met die teks gevra. As jy dus sukkel om vraag 4 se antwoord op te spoor, maar jy weet waar vraag 3 en 5 se antwoord is, kan jy aanneem dat vraag 4 se antwoord tussen vraag 3 en 5 se glansgedeeltes in die teks sal wees.
 • Baie belangrik: Moenie net teen die sleutelwoord vasstaar nie. Lees wat voor en ná die sleutelwoord(e) geskryf staan saam met die vraag. Leerders moenie blindelings die hele paragraaf of sin afskryf nie.
 • Kyk na die opdrag in die vraag: Moet die kind ’n antwoord in sy eie woorde skryf, of ’n woord of ’n sinsdeel aanhaal? As die opdrag nie korrek uitgevoer is nie, verloor die leerders punte.
 • Wanneer jou kind sukkel met woordeskat in ’n begripstoets, laat hom/haar al die sukkelwoorde neerskryf en dit in die woordeboek naslaan. (Gebruik ’n verklarende woordeboek vir huistaalleerders en ’n vertalingswoordeboek vir EAT-leerders.)

In ’n volgende artikel het ons wenke vir ouers om hul kinders met skryfwerk te help.

Marelize Swanepoel is die afgelope agt jaar ’n Afrikaans-onderwyser en is tans verbonde aan die Welridge Academy in Weltevredenpark, Johannesburg.