https://afrikaans.com/leerhulp/

Juffrou Marelize Swanepoel

Hoe eet jy die Afrikaanse olifant?

https://afrikaans.com/leerhulp/