Juffrou Marelize Swanepoel

Hoe eet jy die Afrikaanse olifant?

Taal is een van die afdelings waar ons kinders maklike punte kan verdien. My benadering fokus op formules, stappe en kortpaaie. Die taalreëls is nie graadspesifiek nie: Reëls bly dieselfde, voorbeelde verander. 

 

Sinsvlak verwys na enige reël wat op sintaksis van toepassing is.

Woordvlak verwys na enige reël wat op morfologie van toepassing is.